//SWIMSKILLS schoolslag groot succes!

SWIMSKILLS schoolslag groot succes!

Zaterdagochtend 16 april was het wedstrijdbad van zwembad de Dolfijn in Hoogeveen het strijdveld van de jongste zwemmers van ZPC Hoogeveen en Moby Dick. Tijdens de tweede wedstrijd in deze reeks stond de schoolslag centraal. Anders dan bij normale wedstrijden staan bij deze wedstrijd de skills centraal die de zwemmers later nodig hebben om later hard te zwemmen. Achtereenvolgens kwamen de start, onderwaterfase, keerpunt en finish, techniek en hele slag aanbod. In verschillende wedstrijdelementen verwerkt streden de zwemmer vooral tegen het verbeteren van zichzelf en stond ontwikkeling en nog beter worden centraal. Iedere zwemmers kreeg aan het eind een oorkonde en aandenken waarin ze konden zien waar ze zich in de training op kunnen focussen. Met de enthousiaste inzet van verschillende ouders die als juryleden beoordeelden of de zwemmers alle oefeningen goed uitvoerden, was de eerste ronde meer dan geslaagd!

Onder het enthousiaste speaken van Chris Bolding werd de eerste SWIMSKILL aan de zwemmers uitgelegd. Het begin van elke goede race is de start. Deze skill stond dan ook centraal in de eerste oefening die de zwemmers moesten uitvoeren. Met een elastiek die begon op een korte afstand van het startblok mochten de zwemmers eerst een oefenronde van het startblok springen. Na deze oefenronde waarin iedereen ervaren had hoe ver en hoog het elastiek hing, was het tijd voor de eerste echte ronde van de drie die er op het programma stonden. De minioren zwemmers waren ingedeeld per leeftijd, waarbij iedere leeftijd een minimale springafstand stond genoteerd. Van de minioren 1&2 werd verwacht minimaal over 1 meter te springen, minioren 3&4 over 1,5 meter en minioren 5&6 over 2 meter. De zwemmers lieten zien over een behoorlijke sprongkracht te beschikken. Anders dan in de voorgaande editie werd er na de 2 meter ook verder gesprongen zodat de zwemmers zichzelf konden blijven uitdagen. De sprong voor de 2,5 meter was nog iets te uitdagend voor de meeste zwemmers, maar te zien was ook dat er op voorhand door velen al werd getwijfeld.

De volgende skill die centraal stond was de onderwaterfase. De zwemmers moesten 1 baan schoolslag zwemmen, waarbij de scheidsrechters gingen letten op het eerste deel van de race, de start met de onderwaterfase. De zwemmers mochten net als bij een gewone schoolslagrace 1 slag onderwater doen. Er werd door de scheidsrechters gelet op het feit of er wel echt 1 slag werd gedaan en niet meer. Daarnaast waren er verschillende richtlijnen voor de zwemmers in de verschillende leeftijdsklassen. Van de minioren 1&2 werd verwacht minimaal 5 meter onderwater zouden komen met 1 slag, minioren 3&4 7,5 meter onderwater met 1 slag en minioren 5&6 10 meter of verder onderwater met 1 slag. De slag onderwater blijft een lastig onderdeel voor veel zwemmers en is iets wat we de komende tijd ook nog aandacht aan zullen besteden.

Na de onderwaterfase stonden het keerpunt en de finish als skills op het programma. Chris legde de skill uit aan de zwemmers en ouders waarna na 30 minuten al gestart kon worden met onderdeel 3 van de wedstrijd. De zwemmers moesten halverwege het bad starten, wat op zich al een bijzondere ervaring was voor de zwemmers en dan 25 meter zwemmen. De zwemmers maakten een keerpunt, waarbij er op gelet werd of er in het midden van de baan werd aangetikt waarna ze allemaal weer een slag onderwater mochten maken en werden beoordeeld op de afstand zoals bij de onderwaterfase.

De laatste skill voordat de gehele schoolslag op het programma stond was de techniek. De trainers van ZPC Hoogeveen hebben in dit onderdeel de benen van de schoolslag op de wedstrijdagenda gezet. Eén baantje schoolslag benen waarbij de zwemmers zo hard moesten zwemmen als ze konden. Er is juist gekozen om de benen als techniek onderdeel op de wedstrijd te behandelen, omdat de benen als één van de belangrijkste onderdelen in het zwemmen wordt gezien. Zeker bij het aanleren van een goede techniek.

Als afsluiting van de wedstrijd stonden alle skills gezamenlijk op het programma. Een 10 minuten durende schoolslag estafette, die random was ingedeeld aan de hand van stempels, werd uitgevoerd. Met zweet, stroomlijn en badmutsen is gestreden om de meeste meters tijdens deze afsluitende estafette. De estafette werd met een verschil van minder dan een halve baan baan gewonnen door de zwemmers die de oranje stempel hadden getrokken.

Na één uur en 15 minuten zwemmen waarin kort inzwemmen, 4 SWIMSKILLS en een afsluitende estafette zijn afgerond, kijken de trainers van ZPC Hoogeveen terug op ook een zeer geslaagde tweede SWIMSKILLS ronde. De volgende ronde staat of de rugcrawl op het programma en zullen de daaraan gekoppelde skills worden behandeld. Hopelijk met nog meer clubs, want de wedstrijd is onder veel enthousiasme van de zwemmers en juryleden gezwommen. Op naar de volgende!