//Borstcrawl SWIMSKILLS minioren groot succes!

Borstcrawl SWIMSKILLS minioren groot succes!

Zaterdagochtend 20 november was het wedstrijdbad van zwembad de Dolfijn in Hoogeveen het strijdveld van de jongste zwemmers van ZPC Hoogeveen. De gloednieuwe wedstrijd voor de minioren zwemmers van alle clubs is bestempeld als een groot succes. De wedstrijd waarbij de skills centraal staan die de zwemmers later nodig hebben om hard te zwemmen werden stuk voor stuk afgehandeld. Achtereenvolgens kwamen de start, onderwaterfase, keerpunt en finish, techniek en hele slag aanbod. In verschillende wedstrijdelementen verwerkt streden de zwemmer vooral tegen het verbeteren van zichzelf en stond ontwikkeling en nog beter worden centraal. Iedere zwemmers kreeg aan het eind een oorkonde en aandenken waarin ze konden zien waar ze zich in de training op kunnen focussen. Met de enthousiaste inzet van verschillende ouders die als juryleden beoordeelden of de zwemmers alle oefeningen goed uitvoerden, was de eerste ronde meer dan geslaagd!

Onder het enthousiaste speaken van Mariët Koster werd de eerste SWIMSKILL aan de zwemmers uitgelegd. Het begin van elke goede race is de start. Deze skill stond dan ook centraal in de eerste oefening die de zwemmers moesten uitvoeren. Met een elastiek die begon op een korte afstand van het startblok mochten de zwemmers eerst een oefenronde van het startblok springen. Na deze oefenronde waarin iedereen ervaren had hoe ver en hoog het elastiek hing, was het tijd voor de eerste echte ronde van de drie die er op het programma stonden. De minioren zwemmers waren ingedeeld per leeftijd, waarbij iedere leeftijd een minimale springafstand stond genoteerd. Van de minioren 1&2 werd verwacht minimaal over 1 meter te springen, minioren 3&4 over 1,5 meter en minioren 5&6 over 2 meter. De zwemmers lieten zien over een behoorlijke sprongkracht te beschikken. Lizz Broer en Reva van der Veen lieten zelfs zien dat zij makkelijk de afstand van de minioren 3&4 konden overspringen. Bij de minioren 3&4 lieten Fayen Ingberg, Tess Broer, Vigo Norde, Niek Meffert, Fabiën van Halderen en  Jade van der Veen zien dat ook zij de afstand van de minioren 5&6 geen probleem vonden. Eva ter Horst, Puk van de Starren en Hedwig Bork lieten zien dat de 1,5 meter prima te doen was en dat zij tijdens de training goed gaan oefenen op de start, zodat de volgende keer de 2 meter ook aangekruist kan worden. Voor Sven Meffert, Ramon Vos, Mathijs Boersma, Ilse Zuurman en Amor van der Veen was de 2 meter grens ook geen probleem als minioren 5&6. De trainers gaan daarom ook zeker kijken of er nog een paar stappen aan toegevoegd kunnen worden voor de zwemmers die fluitend over het elastiek sprongen.

De volgende skill die centraal stond was de onderwaterfase. De zwemmers mochten voor deze skill tijdens de wedstrijd met zoomers zwemmen. Voor deze skill hebben de juryleden gelet op de volgende onderdelen: hadden de zwemmers de armen in stroomlijn en legden zij opbouwend in minioren leeftijd 5 meter, 7,5 meter en 10 meter onderwater af met vlinder of borstcrawl benen. Een best lastige taak met een strenge jury aan de badrand, waarbij meerdere zwemmers de afstand wel onderwater konden afleggen, maar soms het stroomlijnen werd vergeten. Reva van der Veen checkte na 7,5 meter of ze de pion op de kant al kon zien en verloor hierdoor haar focus en stroomlijn. Jade van der Veen maakte het laatste stuk van de onderwaterfase een doorhaal met beide handen, waardoor zij helaas geen kruisje kreeg op de oorkonde na intern beraad met de juryleden. Ook Lizz Broer en Ilse Zuurman gaan de komende trainingen goed letten op het stroomlijnen na elke afzet in de training, zodat een volgende keer de jury ook bij hen deze skill kan afvinken. De zwemmers lieten zien goed na te denken tijdens het eerste deel van de race waarin de skill werd beoordeeld, maar ook het tweede deel zorgde voor veel plezier. Racen met zoomers of flippers gaat extra hard, wat terug te zien was in de tijden van sommige zwemmers. De mannen uit de groep van Mariët, of jongens zoals enkele juryleden ze toch liever noemden, schoten door het water en tikten aan in 15,99 sec voor Amor van der Veen, 15,66 voor Ramon Vos en 15,27 voor Mathijs Boersma.

Na de onderwaterfase stonden het keerpunt en de finish als skills op het programma. Mariët legde de skill uit aan de zwemmers en ouders waarna na 20 minuten al gestart kon worden met onderdeel 3 van de wedstrijd. De zwemmers moesten één baan borstcrawl waarbij ze zelf twee koprollen in de baan moesten uitvoeren. De koprollen mochten daarbij niet direct na elkaar worden uitgevoerd. Tot slot konden de zwemmers een extra kruisje verdienen als zij midden in de baan zouden aantikken, de snelste weg van het startblok naar de overkant is namelijk recht vooruit. Het komt nog wel eens voor dat zwemmers zo veel van zwemmen houden dat ze 27 meter zwemmen op één baantje, daarom ook deze skill. Bij het uitvoeren van de keerpunt skill werden verschillende technieken gebruikt. Hedwig Bork (27,82), Niek Meffert (30,09) en Mathijs Boersma (19,81) planden de eerste koprol vlak na het bovenkomen, waar anderen ervoor kozen om de eerste koprol halverwege de baan uit te voeren. Snelheid en souplesse kwamen samen in deze skill, waarbij een koprol voor nog niet alle zwemmers even soepel ging. Een ietwat scheve koprol voor Lizz Broer (47,23) en een ademhaling voor de koprol door Svenn Meffert (23,11) en Reva van der Veen (33,19) zorgde soms voor wat oponthoud. Sommige zwemmers rolden prima naar de overkant en vonden een koprol in de baan geen probleem.  Jade van der Veen liet zien in de training behoorlijk wat af te rollen en tikte in 25,81 vrij rap aan. Ilse Zuurman liet zien klein en snel te kunnen draaien wat resulteerde in een vlotte 24,24.

De zwemmers konden tijdens het aantikken nog een kruisje verdienen door in het midden, op de zwarte streep, aan te tikken. Ilse, Jade en Hedwig vonden dat zij met de koprol wel snel genoeg zouden draaien en tikten daarom niet in het midden van de baan aan en zwommen nog een stukje verder dan de rest. De volgende keer gaan ze hier vast aan denken en zal hun tijd nog sneller zijn!

De laatste skill voordat de gehele borstcrawl op het programma stond was de techniek. De trainers van ZPC Hoogeveen hebben in dit onderdeel de benen van de borstcrawl op de wedstrijdagenda gezet. Eén baantje borstcrawl benen waarbij de zwemmers zo hard moesten zwemmen als ze konden. Er is juist gekozen om de benen als techniek onderdeel op de wedstrijd te behandelen, omdat de benen als één van de belangrijkste onderdelen in het zwemmen wordt gezien. Zeker bij het aanleren van een goede techniek. In de onderstaande tabel zijn de tijden per zwemmer te zien:

Naam Tijd Naam Tijd
Ramon Vos 24;58 Vigo Norde 30;55
Mathijs Boersma 27;04 Fayen Ingberg 31;16
Fabiën v. Halderen 27;27 Sven Meffert 33;77
Eva ter Horst 27;41 Tess Broer 34;61
Hedwig Bork 28;39 Ilse Zuurman 36;59
Amor v.d. Veen 28;52 Reva van der Veen 37;89
Jade van der Veen 28;77 Niek Meffert 42;87
Puk v.d. Starren 29;26 Lizz Broer 59;95

Als afsluiting van de wedstrijd stonden alle skills gezamenlijk op het programma. Een 10 minuten durende borstcrawl estafette die random was ingedeeld aan de hand van sinterklaasgeld werd uitgevoerd. Met zweet, stroomlijn en badmutsen is gestreden om de meeste meters tijdens deze afsluitende estafette. De estafette werd met een verschil van één baan gewonnen door de zwemmers die het chocolade sinterklaasbriefje van 500 euro hadden getrokken. Zij kwamen uit op 650 meter na 10 minuten zwemmen. Een knappe prestatie!

Na één uur en 15 minuten zwemmen waarin kort inzwemmen, 4 SWIMSKILLS en een afsluitende estafette zijn afgerond, kijken de trainers van ZPC Hoogeveen terug op een zeer geslaagde eerste SWIMSKILLS ronde. De volgende ronde staat of de rugcrawl of de schoolslag op het programma en zullen de daaraan gekoppelde skills worden behandeld. Hopelijk met meer clubs, want de wedstrijd is onder veel enthousiasme van de zwemmers en juryleden gezwommen. Op naar de volgende!