//Aftreden Henk Jager

Aftreden Henk Jager

 

Beste leden, ereleden, vrijwilligers en ouders,

Helaas moeten wij meedelen dat onze penningmeester Henk Jager per 01-09-2018 zijn functie zal neerleggen. Vanwege gezondheidsreden heeft Henk aangegeven niet langer in staat te zijn de functie goed te kunnen blijven uitoefenen.

Uiteraard betreuren wij dit zeer en wij wensen Henk alle goeds toe voor de toekomst.

Wij zullen als bestuur zijnde op een later moment stil staan bij het vertrek van Henk.

Ben Bouwland is bereid gevonden de functie van Henk over te nemen, waar wij blij om zijn. Tijdens de volgende ALV zal zijn toetreden op de agenda staan.

Namens het bestuur en met sportieve groet,

Robert Blide
voorzitter ZPC Hoogeveen