//Samen in 2016

Samen in 2016

“Samen staan we sterk”,  “vele handen maken licht werk”, “met z’n allen erachter staan”. Gevleugelde uitspraken die we vaak gebruiken maar zonder dat we het zelf beseffen ook echt nodig hebben in het leven. Zo ook binnen “onze” vereniging. 2016 is inmiddels al weer een poosje op weg en dat geeft ons weer even tijd om ons te bezinnen en om zaken op een rijtje te zetten. Het gaat goed met ZPC op het sportieve vlak gezien al de resultaten die er worden behaald. Maar om onze sport uit te kunnen oefenen kunnen we niet alleen volstaan met (top)sporters, minstens zo belangrijk zijn de mensen daarom heen … onze vrijwilligers. Gelukkig kunnen we binnen ZPC terugvallen op een groot aantal van deze mensen, vaak onzichtbaar, maar die het met elkaar mogelijk maken dat ZPC goed kan blijven draaien. Waarom dan dit verhaal beginnen met “Samen staan we sterk” ? Vrijwilligers hebben we nooit genoeg en er zijn vast nog ouders/verzorgers of seniorleden die iets willen doen, iets willen betekenen binnen de vereniging om het lekker sporten mogelijk te maken. Uitgangspunt daarbij is dat er van iedere ouder verwacht wordt een bijdrage te leveren binnen de vereniging. Niet alle vrijwilligerstaken kosten zeeën van tijd en zoals dit stuk ook begon, vele handen maken licht werk. Dus meld u aan als vrijwilliger of vraag wat u zou kunnen betekenen binnen de vereniging. ZPC heeft ook u nodig !! Voor meer informatie kunt u natuurlijk altijd vragen stellen aan de betreffende commissieleden of het bestuur.

 

Bestuur ZPC Hoogeveen